martes, 26 de febrero de 2013

MUSICA Y EMOCIONES

SEGUNDO TALLER MUSICA Y EMOCIONES - HELEN FLIX

La Musicoterapia fue definida en 1974 en el Congreso Mundial de París como:
"Una técnica terapéutica que utiliza la música en todas sus formas, con participación activa o receptiva por parte del paciente/cliente.Constituye por si misma una profesión con identidad propia y supone para su eficiacia que el musicoterapéuta trabaje en contacto con el psiquiatra o sea el mismo psicólogo o profesional de la salud".
El taller hará un breve repaso de los fundamentos teóricos e históricos; así mismo una descripción detallada de como debe realizarse una sesión y después vivenciaremos lo descrito.


Helen Flix nació en Barcelona en el año 1959, es Licenciada en Psicología Clínica y de la Salud, posee además estudios superiores de Música, Medicina y Nutrición Humana. Tuvo la suerte de convivir con distintas tribus indígenas americanas, Hopi, Sioux, Incas, Shipibos Conibos, y de colaborar con distintas ONG’S en India, así como experimentar retiros espirituales en el Monasterio Budista Tibetano de Gaden Shartse.
Es directora desde hace veinte años del Centro Holís-tico SunDance en Barcelona (www.sundancebcn.com), donde imparte cursos de Crecimiento Personal y Medicina Tibetana, ejerciendo de Terapeuta Holístico. Ha escrito once libros entre novelas y ensayos, así como artículos en distintas revistas de salud y Psicología, su web es www.helenflix.com.

martes, 19 de febrero de 2013

ART I CATARSIS EN LA HISTORIA


CUARTA  PONENCIA : ART I CATARSIS EN LA HISTORIA - GASPAR COLL


Des dels orígens de la creació artística, la humanitat ha expressat a través de l’art les pulsions, creences i anhels que rauen en allò més profund de les persones i els pobles. Una manera de mesurar aquesta qüestió es pot analitzar a través de teoritzar el binomi art – catarsis. Friedrich Nietzsche abordà el tema al seu assaig “L’origen de la Tragèdia”, plantejant la dicotomia estètica que l’art grec planteja sobre la dialèctica entre allò que és apol•lini i allò que és dionisíac en la cultura clàssica. Des de a les hores, el concepte d’Art total  o d’abstracció onírica que planteja Wassily Kandinski dins la primera dècada del segle XX o les manifestacions de Happening més contemporànies, han insistit sobre el tema, entenent la catarsis en l’art com la transformació espiritual quasi bé sobtada, individual o col•lectiva,  que provoca l’experiència artística i que tendeix a la curació i a l’auto reconeixement en i del ser. Aquesta ponència vol oferir un breu repàs i una selecció d’exemples sobre els efectes tel•lúrics  i taumatúrgics de l’art a través de la Història.

Gaspar Coll Rosell va néixer a Barcelona el 1954. Es va llicenciar en Història de l'Art a La Universitat de Barcelona (UB) i es va doctorar en la mateixa el 1992, obtenint els premis extraordinaris de Llicenciatura i Doctorat. Durant la carrera va cursar assignatures d'antropologia cognitiva i d'història de les religions, també va obtenir diferents beques d'investigació i de col·laboració en museus. El 1989 va ingressar com a professor al departament d'Història de l'Art de la UB, obtenint la categoria de professor titular el 1995. Ha exercit diversos càrrecs de gestió i responsabilitat a la UB.


lunes, 18 de febrero de 2013

7 MOTIVOS PARA ASISTIR AL II CONGRESO PSICOSALUTEl próximo sábado 16 de marzo del 2013 se celebra en Barcelona el 2º Congreso Psicosalut, en el que se impartirán 4 Ponencias, 3 Talleres, 3 Comunicaciones y varios posters (www.psicosalut.org)
Pero, ¿por qué asistir a este congreso?
1- Porque es un espacio de intercambio de información y experiencias dirigido a las personas que quieren aumentar sus conocimientos.
2- Porque en este nuevo espacio, todos aprendemos a ver nuevas y distintas aplicaciones de la psicología y la salud, que nos abren nuevas perspectivas personales y profesionales.
3- Porque es un espacio excelente para conocer a otras personas que trabajan  en el campo de la salud y la educación, intercambiar experiencias y opiniones, y en general, poder hablar de tú a tú con otras personas con nuestros mismos intereses.
4- Porque compartirás espacios de trabajo, codo con codo, con personas de referencia y trayectoria consolidada en el sector.
5- Porque en este espacio trabajamos de forma seria, y hacemos de la difusión de nuevos conocimientos un valor imprescindible.
6- Porque además de trabajar y aprender, nos relacionamos y nos divertimos
7- Porque cuando salgas del Congreso, habrás aprendido cosas, pero sobretodo, habrás compartido un espacio y un tiempo que seguro que recordarás con ilusión durante mucho tiempo.
Por todos estos motivos, te recomendamos que si te gusta la Psicología, vengas al 2º Congreso!
Luis Gascó i Roig 
Director del Congreso Psicosalut

martes, 5 de febrero de 2013

ELS TRAUMES EMOCIONALS I EL SEU TRACTAMENT AMB HOMEOPATIA
TERCERA PONENCIA: "Els traumes emocionals i el seu tractament amb homeopatia"
(Sebastià Fuxet)

L’Homeopatia és un mètode terapèutic de tipus holístic que entén que l’individu és quelcom superior i més sofisticat que la simple suma de les seves parts. Fugint del paradigma mecaniscista en el qual es basa la medicina convencional i acostant-se molt més a sistemes terapèutics individualitzats com la Medicina Tradicional Xinesa, la Medicina Homeopàtica contempla el pacient en la seva globalitat i intenta esbrinar les relacions existents entre la seva patologia i la seva idiosincràsia, sense oblidar que més enllà d’un estat físic hi ha també un estat mental, un estat d’ànim i unes circumstàncies vitals que influeixen i afecten la salut.
Des de l’Homeopatia cal entendre les malalties com una forma d’expressió d’un estat vital alterat per alguna causa, no sempre discernible. Aquesta noxa o fet iniciador de la malaltia pot ser un estímul de qualsevol índole, des d’un traumatisme físic fins una alimentació inadequada, un canvi climàtic o, evidentment, un trauma psiquic. 
Els estats anímics alterats i les experiències psicològiques traumàtiques són una causa freqüent d’alteracions de la salut. Tradicionalment s’ha usat la errònia expressió “somatitzar” o “psicosomatitzar” per explicar aquest fet. Des del nostre punt de vista, qualsevol malaltia té un component psicològic important associat que en forma part de la mateixa manera que els simptomes físics.
En la nostra xerrada intentarem explicar com es tracten des de la Medicina Homeopàtica les patologies derivades o causades per traumes emocionals, tenint en compte la naturalesa del fet causant i la seva expressió final en forma de simptomes.


Sebastià Fuxet
Llicenciat en Medicina per la URV
Expert Universitari en Nutrició i Obesitat (UNED)
Màster en Homeopatia (AMHB-UB/Les Heures)
Membre de l'Academia Médico Homeopàtica de Barcelona.