martes, 5 de febrero de 2013

ELS TRAUMES EMOCIONALS I EL SEU TRACTAMENT AMB HOMEOPATIA
TERCERA PONENCIA: "Els traumes emocionals i el seu tractament amb homeopatia"
(Sebastià Fuxet)

L’Homeopatia és un mètode terapèutic de tipus holístic que entén que l’individu és quelcom superior i més sofisticat que la simple suma de les seves parts. Fugint del paradigma mecaniscista en el qual es basa la medicina convencional i acostant-se molt més a sistemes terapèutics individualitzats com la Medicina Tradicional Xinesa, la Medicina Homeopàtica contempla el pacient en la seva globalitat i intenta esbrinar les relacions existents entre la seva patologia i la seva idiosincràsia, sense oblidar que més enllà d’un estat físic hi ha també un estat mental, un estat d’ànim i unes circumstàncies vitals que influeixen i afecten la salut.
Des de l’Homeopatia cal entendre les malalties com una forma d’expressió d’un estat vital alterat per alguna causa, no sempre discernible. Aquesta noxa o fet iniciador de la malaltia pot ser un estímul de qualsevol índole, des d’un traumatisme físic fins una alimentació inadequada, un canvi climàtic o, evidentment, un trauma psiquic. 
Els estats anímics alterats i les experiències psicològiques traumàtiques són una causa freqüent d’alteracions de la salut. Tradicionalment s’ha usat la errònia expressió “somatitzar” o “psicosomatitzar” per explicar aquest fet. Des del nostre punt de vista, qualsevol malaltia té un component psicològic important associat que en forma part de la mateixa manera que els simptomes físics.
En la nostra xerrada intentarem explicar com es tracten des de la Medicina Homeopàtica les patologies derivades o causades per traumes emocionals, tenint en compte la naturalesa del fet causant i la seva expressió final en forma de simptomes.


Sebastià Fuxet
Llicenciat en Medicina per la URV
Expert Universitari en Nutrició i Obesitat (UNED)
Màster en Homeopatia (AMHB-UB/Les Heures)
Membre de l'Academia Médico Homeopàtica de Barcelona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario